Nettofjøset er et rimelig og ferdig prosjektert melkekufjøs som
er basert på fastlagte og innarbeidede løsninger.

Fra 2034 skal storfe være i løsdrift. Nå lanserer vi løsningen som hjelper deg med denne investeringen.

Nettofjøset kommer i to grunnversjonen som hver er skalerbart opp til en produksjon på ca 300 tonn melk pr år.

Nettofjøset kommer i 2 grunnversjoner – med eller uten ungdyrside, skalerbart i 3 størrelser. Nettofjøset er laget som serieproduksjon. Alle tegninger og prosjektering lages én gang, og denne besparelsen dette gir, vil vi dele med norske bønder. Nettofjøset et basert på kjente og gjennomprøvde løsninger. Nettofjøset er bygget som et isolert bygg med takstol i tre og med isolerte trevegger i reisverk med utvendig trekledning og innvendige robuste fjøsplater. Nettofjøset er spesielt utviklet for kalde og snørike områder.

Totalentreprise

Inkludert i Nettofjøset

 • NS8407 kontrakt for totalentreprise
 • Byggesøknad
 • Komplett prosjekteringsunderlag 
  Prosjektering og ingeniørberegninger
 • Brannstrategi
 • Utgravningsplan
 • Betong
 • Tømrer
 • I-mek tegninger
 • VVS tegninger
 • Betongarbeid
 • Spalteplank
 • Tømrerarbeid
 • Dører, vinduer, porter
 • Reime innredning
 • Madrasser til kyrne
 • Gummi matter til kalv og ungdyr
 • Drikkekar
 • Mekanisk ventilasjon

I Nettofjøset får du

 • Gjennomprøvde løsninger
 • Norsk kvalitetsinnredning fra Reime
 • Fremtidsrettet gjødselsystem
 • Minimal fare for gjødselgass
 • Biogassklart
 • Utvendig gjødsellager for optimal gjødselhåndtering
 • Valgfritt melkesystem (Byggherreleveranse)
  • Melking i røranlegg i fanghekk
  • Melking i melkestall
  • Melking i valgfri melkerobot
 • Totalentreprisekontrakt NS8407
 • Samlet byggeledelse

Tilvalg i Nettofjøset

 • Ungdyravdeling
 • Utvidet løsning 24, 30, 36 liggebåser
 • Tilvalg på innredning
 • Gjødselpumpe
 • Solceller på tak
 • Utvendig gjødselkum i valgfri størrelse
 • Avløpsrister
 • Epoxy behandling/ fliser på gulv
 • Lys armaturer/ led lys
 • Montering av innredning

Med forbehold om feil i tekst

Byggesett

Inkludert i byggesettet

 • Byggesøknad
 • Oppfølging fra prosjektleder i BRI Landbruksbygg
 • Komplett prosjekteringsunderlag 
  Utgravningsplan
  Detaljtegninger for betong og armering
  Detaljtegninger for tømrer
  I-mek tegninger
  VVS tegninger
 • Prefabrikerte kanalvegger
 • Spalteplank
 • Komplett tømrerpakke
  Reisverk
  Takstoler
  20 cm isolasjon i vegg og tak 
  Innvendige plater tilpasset fjøsmiljø 
 • Utvendig kledning
 • Himlingsplater i stål
 • Takplater/ takrenner
 • Dører, porter, vinduer
 • Festemateriell
 • Reime innredning
 • Mekanisk ventilasjon
 • Madrasser
 • Drikkekar
 • Ventilasjon i teknisk rom

Tilvalg til byggesett

 • Lys armaturer/ led lys
 • Avløpsrister
 • Utvendig gjødselkum i valgfri størrelse
 • Ungdyravdeling
 • Utvidet løsning 24, 30, 36 liggebåser
 • Tilvalg på innredning
 • Gjødselpumpe

Med forbehold om feil i tekst

Fyll ut skjema under, og du vil motta et uforpliktende prisoverslag på valgt Nettofjøs

Visste du at Innovasjon Norge kan hjelpe deg med finansiering?

Innovasjon Norge gir tilskudd forstudie/ressursavklaring for investeringer, særlig for små og mellomstore bruk som må legge om til løsdrift. Og at investeringer på små og mellomstore bruk har topp prioritet i fordeling av tilskudd? Troms og Finnmark har heller ikke kronetak på tilskudd? Du kan få inntil 3,5 millioner kr på din investering, og 400 000 kr i tillegg, når du bygger i tre?

Dette sier ekspertene

Bjørn Rygg

Konsernsjef BR Industrier

«Min drøm er og dele med Norske bønder – vår Industrielle erfaring og kraft gjennom serieproduksjon av standardiserte Nettofjøs, der en i sum av samarbeid med våre kunder etablerer et nytt prisnivå på fjos, hvor resultatet blir lønnsomhet og vekst.»

Nils Erik Finset

Bonde

«Jeg valgte Nettofjøset først og fremst på grunn av de de gode løsningene som er tilpasset min produksjon»

Lars Erik Ruud

Høgskolen Innlandet

«Nettofjøset er en ny måte å tenke fjøs på der effektene av masseproduksjon vil gi et rimelig bygg der de fleste standardløsningene er på plass, samtidig som en sjøl har mulighet til å påvirke det som er den store «strikken» i en byggesak – nemlig mekaniseringen. For den som kan, vil også muligheten for egeninnsats være verdifull. «