Skip to content

Amund Granlien, i Østre Gausdal

Driftsbygning for melkeproduksjon med kjeller og naturlig ventilasjon.