I BRI Landbruksbygg forstår vi viktigheten av å balansere økonomisk vekst med miljøansvar og vi er forpliktet til å kontinuerlig forbedre vår bærekraftspraksis. Vi har fokus på å minimere vår påvirkning på miljøet og fremme bærekraftig praksis i hele virksomheten inkludert våre underleverandører og samarbeidspartnere.

I tillegg tror vi at bærekraft ikke bare handler om å redusere vår påvirkning på miljøet, men også om å fremme sosialt ansvar og skape positive endringer i lokalsamfunnene der vi opererer. Det er derfor vi vil utvikle partnerskap med lokale organisasjoner og støtte initiativer som fremmer bærekraft og sosial fremgang. I vår virksomhet skal vi tilstrebe å ha fokus på miljøvennlige løsninger for å minimere CO2 avtrykk og tilrettelegge for bruk av fornybar energi. Vi skal levere fremtidsrettede løsninger med fokus på lønnsomhet, arbeidsmiljø og dyrevelferd.

Vi tror at bærekraft er avgjørende for vår suksess, og vi er forpliktet til å gjøre vårt for å bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for alle. Vi former en bærekraftig fremtid ved integrasjon av følgende ESG mål og tiltak i alle aspekter av virksomheten vår.

(E) MILJØ
 • Redusere utslipp til naturen
 • Redusere transport og svinn
 • Redusere CO2 avtrykk i våre bygg
 • Bruke miljø- og kvalitetsprodukter
 • Oppfylle alle krav til dyrevelferd
 
(S) SOSIALE FORHOLD
 • Gode arbeidsforhold
 • Utdanning og utvikling
 • Trygg arbeidsplass for våre ansatte
 • Sikre lønnsom drift og arbeidsplasser
 • Støtte opp under frivillig arbeid
 
(G) FORRETNGSETISKE FORHOLD
 • Bruke lokal arbeidskraft og handle lokalt
 • Tilby lønnsomme løsninger for våre kunder
 • Hindre sosial dumping
 • Ansvarlig forretningsdrift