en gassfri hverdag

Vi har erfaring
så det holder

Gjødselbeholdere

BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige.

BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

Vår leverandør Abetong, har siden 1975 levert over 16 000 gjødselbeholdere. Sikre og godt utprøvde konstruksjoner med lang levetid bidrar til den beste totaløkonomien ved lagring av gjødsel og urin. Abetong sitt standardprogram inneholder både runde og firkantede gjødselbeholdere med volumer fra 19 m3 og opp til 6 320 m3. Når du planlegger utvidelse av gjødsellager, så ta høyde for at kravene fra myndighetene til gjødsellager er minimumskrav. Våra kunder og vår erfaring er at man bør bygge en større gjødselbeholder enn minimumskravet.

Kontakt oss for et hyggelig tilbud.

BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

Vi har et komplett sortiment av prefabrikkerte betongprodukter, bestående av isolerte og uisolerte veggelementer, plansiloer, gjødselbeholdere, spalt til ku, spalteopplag og støttemurer. I tillegg til disse produktene, leverer vi bærekonstruksjoner i stål eller limtre, isolerte tak- og veggpaneler, dører, porter og vinduer.

Vårt spesialfelt er levering av komplette byggesett. Vi legger gjerne til rette for bruk av lokale håndverkere og egeninnsats. BRI Landbruksbygg bidrar med kunnskap, gode arbeidstegninger og veiledning under gjennomføringen av prosjektet. Det er her vi flinke med over 20 års erfaring.