Vi har erfaring så det holder

Vi har erfaring
så det holder

BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

Vi har et komplett sortiment av prefabrikkerte betongprodukter, bestående av isolerte og uisolerte veggelementer, plansiloer, gjødselbeholdere, spalt til ku, spalteopplag og støttemurer. I tillegg til disse produktene, leverer vi bærekonstruksjoner i stål eller limtre, isolerte tak- og veggpaneler, dører, porter og vinduer.

Vårt spesialfelt er levering av komplette byggesett. Vi legger gjerne til rette for bruk av lokale håndverkere og egeninnsats. BRI Landbruksbygg bidrar med kunnskap, gode arbeidstegninger og veiledning under gjennomføringen av prosjektet. Det er her vi flinke med over 20 års erfaring.

BRI Landbruksbygg skal bidra til et fremtidsrettet og lønnsomt landbruk i hele landet gjennom å utvikle og levere lønnsomme prosjekter med høy kvalitet i samarbeid med våre kunder. Vi er opptatt av å være innovative og kompetente, samt være åpne og ansvarlige omkring det vi gjør og vi strekker oss etter å ha de mest fornøyde kundene.

BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

Vi har et komplett sortiment av prefabrikkerte betongprodukter, bestående av isolerte og uisolerte veggelementer, plansiloer, gjødselbeholdere, spalt til ku, spalteopplag og støttemurer. I tillegg til disse produktene, leverer vi bærekonstruksjoner i stål eller limtre, isolerte tak- og veggpaneler, dører, porter og vinduer.

Vårt spesialfelt er levering av komplette byggesett. Vi legger gjerne til rette for bruk av lokale håndverkere og egeninnsats. BRI Landbruksbygg bidrar med kunnskap, gode arbeidstegninger og veiledning under gjennomføringen av prosjektet. Det er her vi flinke med over 20 års erfaring.