Maskin, korntørker og lager

Maskin, korntørker
og lager

BRI Landbruksbygg har medarbeidere med solid kompetanse
innen planlegging og bygg for landbruket.

BRI Landbruksbygg kan levere alt fra komponentleveranser til totalentrepriser til ditt prosjekt.
Vi kan levere bygg innen både tre, betong og stål.

BRI Landbruksbygg har medarbeidere med solid kompetanse innen planlegging og bygg for landbruket.

BRI Landbruksbygg kan levere alt fra komponentleveranser til totalentrepriser til ditt prosjekt. Vi kan levere bygg innen både tre, betong og stål.