Plansilo

Vi har erfaring
så det holder

Plansilo

BRI Landbruksbygg har medarbeidere med solid kompetanse innen planlegging og bygg for landbruket.

BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

BRI Landbruksbygg tilbyr nå vedlikeholdsfrie plansiloelementer produsert av Abetong. Elementene blir produsert med betong i LLC®, Long Life Concrete, en unik betong med en spesiell produksjonsprosess. Den er utviklet for å klare det tøffe miljøet i en plansilo, og krever ingen overflatebehandling. Dette gjør at du slipper å behandle siloveggene før innlegging i ny silo. Du sparer dermed både tid og penger.

LLC®- betongen er testet av CBI Betonginstitut i Sverige, i tillegg til flere år i det virkelige miljøet. Elementene leveres i 3m høyde dimensjonert for 20 tonns pakkemaskin og 4m høyde for 25 tonns pakkemaskin.

Elementene leveres ferdig montert i fundamenter slik at gulvstøp utføres etter at veggene er satt opp. Prefabrikkerte plansiloer fra Abetong er levert i Norge siden 1997.

Kontakt oss for et hyggelig tilbud.

BRI Landbruksbygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

Vi har et komplett sortiment av prefabrikkerte betongprodukter, bestående av isolerte og uisolerte veggelementer, plansiloer, gjødselbeholdere, spalt til ku, spalteopplag og støttemurer. I tillegg til disse produktene, leverer vi bærekonstruksjoner i stål eller limtre, isolerte tak- og veggpaneler, dører, porter og vinduer.

Vårt spesialfelt er levering av komplette byggesett. Vi legger gjerne til rette for bruk av lokale håndverkere og egeninnsats. BRI Landbruksbygg bidrar med kunnskap, gode arbeidstegninger og veiledning under gjennomføringen av prosjektet. Det er her vi flinke med over 20 års erfaring.