Skip to content

Hilde og Stig Rune Opseth

Driftsbygning for ammeku, skraper og trykkerkanal. Naturlig ventilasjon og gjødselbeholder.