Skip to content

John-Erik Bjørlo

Driftsbygning for melkeproduksjon, med flyterenner, tverrkulvert og naturlig ventilasjon.