Nettofjøset

Nettofjøset

Nettofjøset er et ferdig prosjektert melkekufjøs for besetninger som skal produsere 100 – 300 tonn med melk. Nettofjøset er basert på fastlagte løsninger, leveres i 2 versjoner og er skalerbart opp til en produksjon på ca 300 t pr år.

BRI Landbruksbygg tenker industri og serieproduksjon i utviklingen av Nettofjøset. Alle tegninger og prosjektering lages én gang, og den gevinsten vil vi dele med våre kunder. Nettofjøset et basert på kjente og gjennomprøvde løsninger. Nettofjøset er bygget som et isolert bygg med takstol i tre og med isolerte trevegger i reisverk med utvendig trekledning og innvendige robuste fjøsplater. Nettofjøset er spesielt utviklet for kalde og snørike områder.

Nettofjøset er et ferdig prosjektert melkekufjøs for besetninger som skal produsere 100 – 300 tonn med melk. Nettofjøset er basert på fastlagte løsninger, leveres i 2 versjoner og er skalerbart opp til en produksjon på ca 300 t pr år.

BRI Landbruksbygg tenker industri og serieproduksjon i utviklingen av Nettofjøset. Alle tegninger og prosjektering lages én gang, og den gevinsten vil vi dele med våre kunder. Nettofjøset et basert på kjente og gjennomprøvde løsninger. Nettofjøset er bygget som et isolert bygg med takstol i tre og med isolerte trevegger i reisverk med utvendig trekledning og innvendige robuste fjøsplater. Nettofjøset er spesielt utviklet for kalde og snørike områder.

Nettofjøset har tilvalg som f.eks

 • Ekstra liggebåser
 • Større gjødselkum
 • Tilvalg på innredning
 • Gjødselpumpe
 • Solceller på tak

Nettofjøset får du i 2 grunnversjoner

 • Nettofjøset Melk
 • Nettofjøset Melk og Ungdyr

I Nettofjøset får du:

 • Gjennomprøvde løsninger
 • Norsk kvalitetsinnredning fra Reime
 • Fremtidsrettet gjødselsystem
  • Minimal fare for gjødselgass
  • Biogassklart
  • Utvendig gjødsellager for optimal gjødselhåndtering
 • Valgfrihet når det kommer til melkesystem (Byggherreleveranse)
  • Melking i røranlegg i fanghekk
  • Melking i melkestall
  • Melking i valgfri melkerobot
 • Totalentreprisekontrakt NS8407

Inkludert i Nettofjøset

 • Prosjektering og ingeniørberegninger
 • Brannstrategi
 • Samlet byggeledelse
 • NS8407 kontrakt for totalentreprise
 • Betongarbeid
 • Spalteplank
 • Tømrerarbeid
 • Dører, vinduer, porter
 • Reime innredning
 • Madrasser til kyrne
 • Gummi matter til kalv og ungdyr
 • Drikkekar
 • Mekanisk ventilasjon
 • Utvendig gjødselkum

Nettofjøset har tilvalg som f.eks

 • Ekstra liggebåser
 • Større gjødselkum
 • Tilvalg på innredning
 • Gjødselpumpe
 • Solceller på tak

Nettofjøset får du i 2 grunnversjoner

 • Nettofjøset Melk
 • Nettofjøset Melk og Ungdyr

I Nettofjøset får du:

 • Gjennomprøvde løsninger
 • Norsk kvalitetsinnredning fra Reime
 • Fremtidsrettet gjødselsystem
  • Minimal fare for gjødselgass
  • Biogassklart
  • Utvendig gjødsellager for optimal gjødselhåndtering
 • Valgfrihet når det kommer til melkesystem (Byggherreleveranse)
  • Melking i røranlegg i fanghekk
  • Melking i melkestall
  • Melking i valgfri melkerobot
 • Totalentreprisekontrakt NS8407

Inkludert i Nettofjøset

 • Prosjektering og ingeniørberegninger
 • Brannstrategi
 • Samlet byggeledelse
 • NS8407 kontrakt for totalentreprise
 • Betongarbeid
 • Spalteplank
 • Tømrerarbeid
 • Dører, vinduer, porter
 • Reime innredning
 • Madrasser til kyrne
 • Gummi matter til kalv og ungdyr
 • Drikkekar
 • Mekanisk ventilasjon
 • Utvendig gjødselkum