Skip to content

Rolf Øivind Thune

Driftsbygning for melkeproduksjon med kanalomrøring og naturlig ventilasjon.