Skip to content

Nettofjøset – nå som byggesett

BRI Landbruksbygg relanserer nå Nettofjøset som byggesett. Dette for å kunne redusere kapitalbehovet i enda større grad. Med et byggesett står da bøndene fritt til å hyre inn lokal arbeidskraft og bidra med betydelig egeninnsats. Bonden får komplette tegninger inkludert et definert antall besøk av prosjektleder underveis. Om konseptet lykkes i markedet, håper vi dette blir et vesentlig bidrag til at flere får realisert sine løsdriftsprosjekt. Det vil være av stor betydning for både dyrevelferd, bosetting og sjølforsyningsgrad.

I denne videoen får dere en god beskrivelse av Nettofjøset, samt fordelene med å kjøpe Nettofjøset som byggesett: