Skip to content

Velkommen til åpent fjøs i Hemsedal

 BRI Landbruksbygg inviterer til åpent fjøs hos Nils Erik Finset i Hemsedal. Her kan du se et fjøs tilpasset små og mellomstore bruk. Løsdriftsfjøs med 28 liggebåser for ku og rekruttering. Nettofjøset er et konseptfjøs som er skalerbart for melkeproduksjon opp til 300 tonn. Det blir enkel servering fra TINE og NORTURA.

Tid: 8. desember Kl.: 11:00–15:00 

Sted: Hulbakvegen 102, 3560 Hemsedal