Anders Smaadahl

Driftsbygning for melkeproduksjon med kanalomrøring og naturlig ventilasjon.

John Sveen

Industribygg med bærende stålkonstruksjon, fasader av betong og sandwich.