Rolf Øivind Thune

Driftsbygning for melkeproduksjon med kanalomrøring og naturlig ventilasjon.

Oppigard Samdrift

Driftsbygning for melkeproduksjon med kanalomrøring og naturlig ventilasjon.

Ola Berg

Driftsbygning for melkeproduksjon, samt gjødselbeholder og plansilo.

John-Erik Bjørlo

Driftsbygning for melkeproduksjon, med flyterenner, tverrkulvert og naturlig ventilasjon.

John Lundsett

Driftsbygning for melkeproduksjon med kanalomrøring og naturlig ventilasjon.

Anders Smaadahl

Driftsbygning for melkeproduksjon med kanalomrøring og naturlig ventilasjon.